Çalışma izni alabilir miyim?
Oturma izni alabilir miyim?
TESTE BAŞLA
Çalışma İzni

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZNİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Çalışma İzni Nedir?

 

Çalışma izni, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile düzenlenmiş olup, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların sahip olması gereken izin türüdür. Her sene, Türkiye’de bulunan çeşitli sektörler bünyesinde çalışma amacıyla Türkiye’ye milyonlarca yabancı ülke vatandaşı gelmektedir. Ancak istisnai haller dışarıda tutulmak üzere, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı’na elektronik yollarla başvurarak çalışma izni başvurusunda bulunmak zorundadırlar.

 

Kaç Tür Çalışma İzni Bulunur?

 

Türkiye’de 4 tür çalışma izni bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Süreli Çalışma İzni
 2. Süresiz Çalışma İzni
 3. Bağımsız Çalışma İzni
 4. Turkuaz Kart

 

Çalışma İzni Başvuruları Nereye Yapılır?

 

Çalışma izni başvuruları, Türkiye içinden yapılacaksa gereken evrakın hazırlanması neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak çalışma vizesi başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden yapılmaktadır. Bir yabancı, işveren olmaksızın kendi başına çalışma vizesi müracaatında bulunamaz.

Çalışma izni başvurularının Türkiye dışından, yabancının kendi ülkesinden yapılması halinde bu başvurular ise Türk Konsolosluklarına yapılmalıdır. Çalışma izin başvuruları, yabancıların dış temsilciliklere müracaat etmeleri suretiyle başlatılır. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli oturum izni mevcut ise çalışma izin müracaatı yurtiçinden de yapılabilir.

 

Yurtdışından Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

 

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine yapılan başvuru sırasında yabancı, iş sözleşmesini, davet mektubunu ve gerekli diğer belgeleri sunar. Başvurunun kabulü halinde Temsilcilik tarafından verilen referans numarası Türkiye’de bulunan işverene iletilir. İşveren bu referans numarası ile çalışma vizesi müracaatında bulunur.

Yabancının Dış Temsilciliğe yaptığı başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin elektronik ortamda çalışma izin müracaatı yapması gerekir. Elektronik ortamda başvuru tamamlanarak, çıktısı alınan form işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı takdirde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı gerekir) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgeler yabancının müracaatını takip eden 10 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması zorunludur. Belirtilen sürenin geçilmesi halinde tüm işlemlerin tekrarlanması gerekir.

Dolayısıyla, yurtdışı başvurularında üç temel aşama vardır: 

 1. Yabancının Türk Dış Temsilciliğine başvuru yapması ve referans numarası alıp Türkiye’deki işverene iletmesi, 
 2. İşverenin veya vekaletname vererek yetkilendirdiği temsilcisinin elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaatı ve 
 3. Gerekli belgelerin anılan Bakanlığa posta yoluyla ulaştırılması.

Çalışma vizesi onaylanan yabancıların, ön başvuru yaptıkları Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği’ne giderek çalışma vizesini alabilirler ve Türkiye’ye giriş yapabilirler.

Çalışma vizesini alarak Türkiye’ye giriş yapan yabancının, girişinden sonraki bir ay içerisinde sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bunun için, işveren tarafından SGK İl Müdürlüğü’ne işyeri kaydı yaptırılması gerekir.

 

Yurtiçinden Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?

 

Türkiye’de ikamet eden ve -öğrenim amacı dışında- en az altı ay süreli geçerli oturum izni olan yabancılar, çalışma iznine yurt içinden başvuru yapabilirler. Yurt içi başvurular işveren ya da yasal temsilcisi tarafından, elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır. 

İşverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere oturum izni süresi içerisinde elektronik ortamda çalışma izin müracaatı yapması gerekmektedir. Elektronik ortamda başvuru tamamlandıktan sonra çıktısı alınarak işveren ve yabancı şahıs tarafından imzalanır. Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin elektronik ortamda başvurunun tamamlanmasını takiben 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekir. Belirtilen sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin tekrarlanması gerekir.
Çalışma vizesinin alınmasının ardından, yabancı şahıs adına sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bu işlem için işverenin ilgili SGK İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak işyeri kaydının yaptırılması gerekmektedir.

 

Elektronik Ortamda Başvuru Nasıl Yapılır?

 

Elektronik ortamda (E-Devlet üzerinden) ilk kez başvuruda bulunmak üzere sisteme giren işveren/temsilcisi, öncelikle Kullanıcı Hesabı açarak işveren kaydını yapar. İşveren bilgileri girildikten sonra başvuru sahibinin e-posta adresine “kullanıcı hesabının onaylandığına” dair bir e-posta gönderilir.

İkinci adımda; sisteme tekrar giriş yapılır ve elektronik ortamda çalışma izni müracaatına başlanır. Bu adımda, yabancıya dair bilgiler sisteme girilir. Akabinde işyerinin faaliyet konusuna ait bilgiler sisteme girilir, bilahare bunlara ilişkin belgeler de elektronik ortamda (Tarama yöntemiyle) sisteme yüklenir.
Başvuru bittikten sonra, başvurunun çıktısı alınır ve işveren ile yabancı şahıs tarafından imzalanır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı durumlarda her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterlidir)

Yurtdışı başvurularında; yabancının Türk Temsilciliği’ne yaptığı başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde, yurtiçi başvurularında elektronik ortamda başvuruyu takiben 6 işgünü içinde, Başvuru formu ve beraberindeki diğer belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal işlemlere uygun olarak tekrarlanması gerekir.

 

Çalışma İzinleri Nasıl Uzatılır?

 

Mevcut çalışma vizesinin bitmesine iki ay kala, uzatma müracaatında bulunulması gerekir. Çalışma vizesinin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.
Çalışma vizesinin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi elektronik ortamda yapılır ve ardından başvuru formu yabancı ve işveren tarafından imzalanarak altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilir.

 

Çalışma İzni Olmadan Türkiye’de Çalışmak Mümkün mü?

 

Normal şartlarda yabancıların çalışma izni olmadan Türkiye’de çalışmaları yasaktır. Zira çalışma izni olmadan çalışmak, hem çalışan hem de işverenin aleyhine sonuçlar doğurmakta, kişilere cezai sorumluluklar yüklemektedir. İşverene idari para cezası verilebilir, yabancıya da deport (sınır dışı edilme) işlemi uygulanabilir.Ancak bazı yabancılar çalışma izni almaktan muaf tutulmuştur. Diğer bir deyişle, çalışma izni muafiyeti alarak Türkiye’de kalıp çalışabilecek yabancılar da olabilmektedir.

 

Çalışma İzni Olmadan Çalışırsam Ne Olur?

 

Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışan yabancının durumunun fark edilmesi halinde yabancılar hakkında cezai ve idari işlem yaptırımları vuku bulur. Çalışma izni olmadan çalışan yabancı, Türkiye’den sınır dışı edilir.

 

Hangi Meslekler İçin Çalışma İzni Alınamaz?

 

Türkiye’de oturma izni bulunan her yabancı çalışma alma hakkına sahiptir. Ancak bu hak bazı meslek dallarında kanunlarla bir takım veya bütünüyle kısıtlanmıştır. Yabancıların çalışması yasak olan mesleklerden bazıları şu şekildedir:

 1. Hastabakıcılığı, ebelik veya dişçilik
 2. Eczacılık 
 3. Veteriner hekimlik
 4. Avukatlık
 5. Özel iştirak hastanelerinde müdürlük
 6. Noterde vazifeli memur
 7. Kamuda veya özel sektörde güvenlik
 8. Gümrük müşavirliği


Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak çalışma izni için gereken belgeleri hazırlamak ve çalışma izni başvurusu hizmetleri için bize ulaşın. Ayrıca çalışma izni ile ilgili testimizi de çözebilirsiniz. - Türkiye'de Çalışma İzni Türleri - Türkiye'de Çalışma İzni Başvurularında Gereken Belgeler - Çalışma İzninin Uzatılması - İstisnai Çalışma İzni - Çalışma İzni Muafiyeti